ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

Η εταιρεία ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, στη Θεσσαλονίκη, προσφέρει:

 • Έκδοση συγκεντρωτικών ή ατομικών καταστάσεων κοινοχρήστων
 • Είσπραξη κοινοχρήστων σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα
 • Εξόφληση λογαριασμών ή τιμολογίων (ΔΕΗ-ΕΥΑΘ-Εργασίες)
 • Αρχείο με τις αποδείξεις που χρεώνονται ή πληρώνονται
 • Παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας στην ετήσια γενική συνέλευση
 • Τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων (εφόσον ζητηθεί)
 • Έκδοση ετήσιου ισολογισμού εσόδων–εξόδων
 • Νομική υποστήριξη από συνεργαζόμενο δικηγόρο με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολυκατοικιών

Επιπλέον, εφόσον υπάρχει κεντρική θέρμανση αναλαμβάνει και:

 • Λήψη μετρήσεων πετρελαίου-αερίου (ωρομετρητές - θερμιδομετρητές)
 • Εξασφάλιση καλύτερης τιμής πετρελαίου θέρμανσης σε κάθε χειμερινή περίοδο
 • Ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση κατανάλωσης πετρελαίου

Τέλος, η εταιρεία ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ διαθέτει συνεργεία κάθε είδους που δραστηριοποιούνται στην οικοδομή, όπως συνεργεία καθαριότητας, ανελκυστήρων, κήπου, καυστήρων και άλλων οικοδομικών εργασιών. 

*Για την παραπάνω μορφή συνεργασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση του κανονισμού της πολυκατοικίας (αν υπάρχει) ή του πίνακα κατανομής κοινοχρήστων-θέρμανσης της εκάστοτε πολυκατοικίας.

ΑΠΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Στην εταιρεία ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, στη Θεσσαλονίκη, προσφέρονται μεταξύ άλλων υπηρεσίες απλής εκτύπωσης απλής εκτύπωσης καταστάσεων κοινοχρήστων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

​Εμπιστευτείτε την εταιρεία ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ για τη μερική διαχείριση της πολυκατοικίας σας. Διευκολύνεται άμεσα το πρόγραμμά σας με ένα τηλεφώνημα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ