ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

 

ΝΟΜΟΣ 3741 της 4/9 Ιαν. 1929 (ΦΕΚ Α' 4)Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους.