ΑΠΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

 

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας παραδίδει τα έξοδα της οικοδομής στην εταιρεία ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, στη Θεσσαλονίκη, και το προσωπικό της εταιρείας φροντίζει να παραδώσει συγκεντρωτικές και αναλυτικές καταστάσεις στο χώρο σας, εντός 24 ωρών. 

*Για τις ανάγκες του άνωθεν τρόπου συνεργασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση του κανονισμού της πολυκατοικίας (αν υπάρχει) ή του πίνακα κατανομής κοινοχρήστων-θέρμανσης της εκάστοτε πολυκατοικίας.

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

​Εμπιστευτείτε την εταιρεία ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ για τη μερική διαχείριση της πολυκατοικίας σας. Διευκολύνεται άμεσα το πρόγραμμά σας με ένα τηλεφώνημα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η εταιρεία ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση της πολυκατοικίας. Δείτε αναλυτικά όλες τις παροχές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ